Jak hledat a najít práci?

Stalo se to neočekávaně. Ráno si vás zavolal šéf do kanceláře a oznámil vám, že váš pracovní poměr je ukončen. Náhle jste ztratili zaměstnání. Počáteční šok vystřídal smutek a nejistota. Co teď bude? Jak začít při hledání nové práce?

Při ztrátě zaměstnání je dobré se na okamžik zastavit, zchladit hlavu a zamyslet se nad situací. Jedná se o zátěžový moment v životě, který spouští v organismu významné stresové reakce. Pod tlakem okolností bychom mohli jednat zkratkovitě a ukvapit se v některých rozhodnutích. Abychom nemuseli litovat a počítat chyby, kterých jsme se ve stresu dopustili, stanovte si krizový scénář.

Odejít středem

Ať už odcházíte z jakýchkoliv důvodů ze zaměstnání, vyplatí se odejít klidně a hrdě, takzvaně „středem“. Když odoláte plačtivé či vzteklé reakci, posílíte své sebevědomí i profesní pověst. Když se podaří rozejít se zaměstnavatelem „po dobrém“, je větší šance, že poskytne na vaši osobu pozitivní reference potencionálnímu novému zaměstnavateli, když o ně požádá. Pokud však došlo při ukončení pracovního poměru k porušení některého ustanovení Zákoníku práce zaměstnavatelem, vyplatí se obrátit na bezplatnou občanskou poradnu nebo na Úřad práce s dotazem, jak nejlépe postupovat. Nespravedlnost si nenechte líbit, ale i soudit se o svoje práva lze důstojně.

Věnovat se sobě

Skončili jste v práci a získali jste, možná neplánovaně a nechtěně, volný čas. Budete nyní potřebovat hodně sil a energie pro budování své další kariéry. Vyplatí se investovat čas a úsilí sami sobě, své fyzické i duševní kondici. Pohyb na čerstvém vzduchu, zdravé jídlo, hodně spánku, péče o vzhled i duši – to vše vás posílí. Četba pozitivně laděných knih a sledování optimistických filmů vás příjemně naladí. Pokud pocítíte potřebu vypustit páru, vyplakat se nebo vykřičet, udělejte to v bezpečném prostředí domova či v náruči blízké osoby. Je zdravé vyventilovat emoce a přiznat si, že nás něco trápí nebo tíží. Po úklidu v duši a zregenerování sil je možné v klidu hledat řešení a vymýšlet strategii pro budoucnost.

Poznat sami sebe

Existuje teorie, že osobní rozvoj je pravý cíl a smysl lidské existence. Můžeme se zamyslet nad tím, co rozvíjí naši osobnost. První krok může být poznat sami sebe, vidět se v pravém světle a naučit se řídit a motivovat. Potřebné je odkrýt své silné a slabé stránky. Pomůže nám prostý soupis dobrých a na druhé straně nepříliš oceňovaných vlastností, které v sobě nacházíte. Důležité je přijmout se jako celek, se vším lepším i horším. Vyznat se v sobě pomůže i některý osobnostní test, který naleznete na internetu ve zkrácené podobě zdarma. Lze se i objednat na bilanční diagnostiku, která o nás mnoho prozradí. Dalším krokem pak je připustit si, že hlavní odpovědnost za náš život máme my sami. Překonáváme životní překážky naší vlastní odvahou a schopností rozhodnout se v pravý okamžik ke změně.

Pracovat na sobě

Poznání své osobnosti, schopností a dovedností vás může nasměrovat k profesi, o které jste už dávno snili. Co je třeba udělat ještě proto, abyste mohli vykonávat povolání, kde se budete plně realizovat? Je potřeba přečíst nějaké knihy nebo absolvovat rekvalifikaci nebo kurz? Lze si domluvit dobrovolnou výpomoc či stáž v oboru, kde chcete pracovat? Nebo je třeba začít dálkově studovat? Možná je ztráta předchozího zaměstnání okamžik, kdy se můžete posunout a začít jinde a jinak. Nový začátek jako zaměstnanec nebo třeba šance rozjet podnikání. Vzpomínáte si, co vás nejvíce bavilo v dětství, nebo o jakém povolání jste dříve snili? Nyní je potřeba se dobře připravit a vytvořit si plán kariérního posunu či růstu.

Strategie hledání práce

Se sebepoznáním a prací na sobě souvisí i strategie, kterou si vytvoříte pro hledání nové práce. Bude se jednat pouze o zaměstnání nebo o povolání? V prvním případě se jedná spíše jen o práci za peníze, druhý pojem naznačuje, že se jedná o práci, ke které se cítíme povoláni. Když se nám v životě podaří dělat práci, pro kterou jsme jako stvořeni, která nás baví a kde uplatníme své schopnosti a dovednosti, dostaví se nejen finanční ocenění, ale i spokojenost a pocit životního naplnění. V práci trávíme mnoho času a pokud ty hodiny každý den jen protrpíme či se nudíme, mrháme tak vlastně naším vzácným časem a energií. Co vše jsme ochotní pro novou práci vykonat? Sepište si své možnosti včetně ochoty se za prací přestěhovat. Zkusme si nyní popsat, jak se dá prakticky postupovat při hledání povolání.

Je třeba vyhovět „úřednímu šimlovi“

Po skončení pracovního poměru se osobně dostavte do tří pracovních dnů na Úřad práce v místě svého trvalého pobytu. Požádejte nejprve o zprostředkování zaměstnání a v další žádosti pak o podporu v nezaměstnanosti. Pokud splňujete zákonné podmínky, budete pak zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání a můžete pobírat i podporu v nezaměstnanosti. Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Pro osoby nad 50 let je délka vyplácení podpory delší. Pokud jste ukončili poslední zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí výše podpory v nezaměstnanosti jen 45 %. Zdravotní pojištění za vás po dobu evidence na úřadu práce bude hradit stát. Sociální pojištění není třeba hradit, pouze se započítává doba, po kterou budete vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání, jako účast na důchodovém pojištění, a to po dobu, kdy vám náleží podpora plus nejvýše jeden rok. Více informací naleznete na stránkách http://portal.mpsv.cz.

Aktivní hledání práce

Všechny druhy pracovních pozic v různých regionech naleznete na internetových portálech práce či webových stránkách personálních agentur. Je možné se zdarma zaregistrovat, vystavit si online svůj strukturovaný profesní životopis, který je k nahlédnutí pro zde registrované zaměstnavatele. Lze si nastavit „hlídacího psa“, který vám pošle informaci, když někdo zveřejní inzerát v oblasti, o kterou se zajímáte, či agenta, který podle vámi nastavených kritérií prohledá stávající nabídky práce. Seriozní portály práce mají i svoji internetovou poradnu, kde se dočtete rady a informace o hledání práce. Obrátit se můžete například na stránky http://www.superkariera.cz/. Další možnosti jsou sledovat inzerci v denním i odborném tisku, pátrání přímo na webových stránkách zaměstnavatelů, vystavení životopisu na sociálních sítích, hledání práce na základě osobního doporučení známého člověka či aktivní oslovování vybraných zaměstnavatelů v oboru, kde se ucházíte o práci.

Když se práce podaří…

Pokud byla vaše snaha korunována úspěchem a nalezli jste práci svých snů či aspoň uspokojivou variantu, blahopřejeme! Nezapomeňte tuto okolnost nahlásit do osmi kalendářních dnů na Úřadu práce. Nesplnění této podmínky by mohlo vést k sankčnímu vyřazení z registru uchazečů a negativně ovlivnit možnost budoucí případné evidence. Přejeme, aby žádné další evidence na Úřadu práce již nebylo třeba a vy jste se realizovali v práci svých snů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *