Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů & Politika soukromí

Registrací na stránkách svetemmody.cz vyjadřujete souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje neposkytneme třetím osobám.

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním uživatel tímto vyslovuje souhlas:
Provozovatel serveru svetemmody.cz (dále jen provozovatel) prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění registrace na webu svetemmody.cz a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Provozovatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně uživatelem provozovateli za účelem registrace na webu svetemmody.cz, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Uživatel dává provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely registrace na webu svetemmody.cz, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu provozovatele stránek. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

Zvolí-li uživatel při registraci možnost “Přidejte mě na seznam k odběru novinek.“, vyjadřuje tím souhlas se zasíláním novinek ze serveru svetemmody.cz (přihlášení k newsletteru). Newsletter přijde uživateli jen jednou týdně a to v pátek. Zasílání novinek může uživatel kdykoliv zrušit kliknutím na odkaz “Odhlásit se z newsletteru” v e-mailu s newsletterem.

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Provozovatel může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, prodávající pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Práva registrovaného uživatele související se zpracováváním

Uživatel má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých osobních údajů kdykoliv odvolat na adrese redakce@svetemmody.cz. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Uživatel má dále právo:

  • požadovat od provozovatele přístup k jeho osobním údajům
  • na opravu poskytnutých osobních údajů
  • na výmaz poskytnutých osobních údajů
  • na omezení zpracování osobních údajů
  • podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

V případě, že by se uživatel domníval, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
1) požádat provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu redakce@svetemmody.cz
2) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu redakce@svetemmody.cz, aby provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje uživatele. Nevyhoví-li provozovatel námitce, má
uživatel právo obrátit se přímo na úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění
uživatele obrátit se se svým podnětem na úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti provozovatelem na adrese redakce@svetemmody.cz nebo online více na GDPR požadavek na přístup k datům

Pokud uživatel uplatní právo na přístup k osobním údajům v elektronické formě, provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže
uživatel požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

Ochrana soukromí & Cookies

Na těchto webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetích stran. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o Vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které Vás zajímají.

Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, navštivte tyto stránky.

Informace o cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Dalším procházením stránek berete používání cookies na vědomí a souhlasíte s tím.

Co jsou cookies?

Cookies jsou soubory obsahující identifikátor (řetězec písmen a číslic), který je odeslán prostřednictvím webového serveru do webového prohlížeče, a prohlížečem je identifikátor pak poslán zpět na server pokaždé, když si prohlížeč vyžádá stránku ze serveru.

Cookies umožňují webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Cookies mohou být buď „trvalé“ cookies nebo „Session“ cookies. Trvalý soubor cookie se skládá z textového souboru zaslaného prostřednictvím webového serveru do prohlížeče, který tato data shromažďuje. Data zůstávají v platnosti až do stanoveného data uplynutí (pokud je neodstraní sám uživatel před koncem platnosti). Cookie také zaniká v případě, kdy uživatel uzavře webový prohlížeč.

Blokování a mazání cookies

Všechny majoritní webové prohlížeče umožňují používání cookies zablokovat či průběžně mazat (viz. nápověda k Vašemu prohlížeči). Blokování či smazání všech souborů cookie však bude mít negativní dopad na použitelnost nejen této webové stránky.

Jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaký účel?

Účel (účely) zpracování osobních údajů:
Uskutečnění registrace na serveru svetemmody.cz a vedení uživatelského účtu.
Osobní údaje jsou zpracovávány se souhlasem subjektu údajů.

Kategorie subjektů údajů:
Návštěvníci stránek

Kategorie osobních údajů:
Identifikační údaje
Jméno(nepovinné), e-mail, IP adresa

Zdroje osobních údajů
Přímo od subjektu údajů

Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány:
Žádní příjemci, údaje nejsou předávány žádné třetí straně.

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi
uživatelem a provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Účastníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

Znění zásad může provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně provozovatel informuje
uživatele e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 16. 4. 2018.