Diskriminace nebo-li bossing

S nevhodným chováním na pracovišti se velmi často spojují pojmy mobbing či bossing. U mobbingu je agresorem některý z kolegů neboli někdo na stejné pracovní úrovni jako poškozený zaměstnanec. Bossing se naopak vyznačuje šikanováním podřízeného pracovníka. Vypadá tak, že nadřízený v práci ponižuje či poškozuje podřízeného nebo mu znesnadňuje a znemožňuje plnění jeho pracovních úkolů. Alarmující je především to, že bossing se zpravidla vyvíjí a stupňuje. Člověk se kvůli tomu dostává do obtížné situace, která zdánlivě nemá jiné řešení než je podání výpovědi.

 

Nadřízený zaměstnanec je ale oprávněn ukládat podřízeným pracovní úkoly a jejich plnění hodnotit a kontrolovat. Hranice mezi bossingem a tímto oprávněním může být mnohdy nezřetelná. Šikana může zároveň být motivována i některým z důvodů v anti diskriminačním zákoně č. 198/2009 Sb. (např. pohlaví, věk, etnický původ nebo sexuální orientace). V tom případě se jedná i o diskriminaci a lze se obrátit na veřejného ochránce práv.

 

 

Obrana šikaně na pracovišti

 

Každý zaměstnavatel je povinen vytvářet příznivé pracovní podmínky pro své zaměstnance. Ze zákoníku práce přímo vyplývá, že šikana či podobné nežádoucí chování je nepřípustné. Nenechte si šikanu líbit a ihned se ozvěte. Jaký zvolit postup?

 

Hodnocení a recenze firem najdete na největším tuzemském hodnotícím portálu Aplikant.cz od společnosti 123jobs Media, provozovatele e-commerce aplikací a on-line služeb.

 

 

Jak bojovat proti šikaně na pracovišti

 

Prvním krokem by mělo být sdělení stížnosti zaměstnavateli, který by měl nepřípustnému chování věnovat pozornost. Pokud se k tomu zaměstnavatel – recenze firem nemá nebo je řešení šikany nepostačující, můžete kontaktovat příslušný Oblastní inspektorát práce. Konečným krokem je potom soud.

 

Berte ale na vědomi, že ne vždy se dočkáte pomoci kolegů, jelikož mohou mít strach, že přijdou o zaměstnání nebo že by je mohl nadřízený v budoucnu také šikanovat. Na druhé se v tomto ohledu nespoléhejte a snažte se radši sesbírat co nejvíce důkazů po vlastní ose.

 

 

Zvažte změnu zaměstnání

 

Jakmile se rozhodnete podniknout právní kroky, musíte počítat s časovou i finanční náročností vašeho jednání. Nemluvě o stresu, který může pocházet z toho, že se zaměstnanec k takovému kroku odváží a přesto musí do práce nadále docházet. Jestli nejste připraveni, je na místě zvážit výpověď.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *