Proč se vyplatí pořídit si ready-made společnost?

Založení nové firmy zůstává i po novelách v právních předpisech byrokratickým martyriem. Je třeba navštívit notáře a tam nechat sepsat notářský zápis, zajít do banky a sjednat otevření zvláštního účtu, poté na něj splatit základní kapitál, dále je třeba tzv. ohlásit živnosti na živnostenském úřadě a k tomu mít odpovídajícím způsobem připravený notářský zápis. Také je třeba dát vyhotovit listiny, které podepíší statuární a jiné orgány společnosti osvědčující způsobilost osob pro výkon dané funkce, je třeba obstarat výpis z rejstříku trestů, souhlas s umístěním sídla společnosti a jiné dokumenty. Cílem snažení je pak zápis do obchodního rejstříku. Nevyhnete se ani registraci k jednotlivým daním. Zkušenější tento proces zvládnou do dvou až tří týdnů, nezkušení za své chyby platí časem i penězi a své společnosti se stejně nedočkají.

Snadnou cestou jak se dostat ke společnosti a okamžitě podnikat, je pořídit předzaloženou – ready made společnost. Výhodou tohoto řešení je rychlost, bezstarostnost, profesionální dokumentace a fakt, že není třeba základní kapitál – ten již byl zcela splacen. Klient se stává vlastníkem ready-made společnosti během max. 24 hodin od dodání potřebných podkladů a podniká ihned. Ready-made společnost se nijak neliší od společnosti založené, pouze se (budoucí) podnikatel ke své společnosti dostane podstatně rychleji, komfortně, bez absolvování úředního maratonu a rizika neúspěchu. Jedinou nevýhodou pořízení ready-made společnosti je samozřejmě malinko vyšší cena, odrážející úplatu za poskytnuté služby poskytovatele a správní/soudní poplatky spojené se změnou zápisu v obchodním rejstříku. Založení společnosti vyjde tedy o něco málo levněji, jedinou nevýhodou je delší čas ke vzniku společnosti v řádech několika dní. Při nákupu ready-made společnosti se vyplatí pořizovat ji od renomovaného poskytovatele, jelikož se tak předejde drahým komplikacím. Samozřejmostí je, že ready-made společnost je naprosto „čistá“, tedy že nikdy nevyvíjela žádnou činnost, neuzavřela žádné smlouvy, nevstoupila do podnikatelských vztahů apod.  Více informací je možno nalézt na webové stránce www.hcaa.cz nebo na facebooku www.facebook.com/hcaa.cz

Hamster Companies and Accounts s.r.o. – založení s.r.o. na míru
Specializujeme se na zakládání a prodej společností s ručením omezeným a evropských akciových společností.
www.hcaa.cz

Zdroj: www.kurzy.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *